TARIM VE HAYVANCILIK

İlçemiz Karadeniz ile karasal iklim arasında bulunan geçiş iklimine sahip olmakla birlikte, %63’ü ormanlarla kaplı olup, tarımsal olarak kullanılan ekili alanların büyük çoğunluğunu hububat oluşturmaktadır.

 İlçemizde faaliyet gösteren tarım işletmeleri küçük aile tipi tarım işletmesi olup, çoklukla zati ihtiyaçlarını karşılamak için tarımsal faaliyette bulunmaktadır. Pazara yönelik tarımsal faaliyet bulunmamaktadır.

Tarımsal üretimde en fazla buğday, fiğ ve arpa ekimi yapılmaktadır. Sebze ekim alanı çok fazla değildir. Fasulye, domates, biber, karalahana ve hıyar yetiştirilen sebzeler arasındadır. Kapama meyve bahçeleri İlçemizde mevcut değildir. İlkbahar erkenci donları meyve bahçelerinin kurulmasının önünde en büyük engeldir.

Bitkisel üretimde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri İlçemizin sürekli olarak büyük şehirlere göç vermesi sonucunda oluşan genç nüfustaki azalmadır. İlçemiz genellikle orta yaş üzeri ve emekli vatandaşlardan oluşmaktadır. Köylerin birbirinden uzak ve engebeli oluşu da diğer problemlerden biridir.

Hayvancılık; küçük aile tipi işletmeler halinde yapılmaktadır. Kültür ırkı ve melezi büyükbaş hayvanların bakımı daha zor olduğundan yerli ırka oranla sayısı daha azdır. Küçükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan 10-15 çiftçimiz bulunmakta olup büyükbaş hayvan besiciliğiyle uğraşan 737 çiftçimiz mevcuttur. Bunun yanında arıcılık faaliyetleri de yetiştiricilerimize gelir sağlamaktadır. Bölgenin florasından dolayı üretilen balın kendine has bir aroma ve lezzeti vardır.

İlçe Müdürlüğümüzce; hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele programı kapsamında aşılama, küçükbaş hayvan küpeleme, tarımsal ve hayvancılık desteklemeleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda ve su ürünleri denetimi, tarımsal hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele konusunda üreticilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, çiftçi eğitimi için yayım programları hazırlanmaktadır.