T.C.
PINARBAŞI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ
S.N
Hizmetin Adı
İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
1
Yivsiz Tüfek Ruhsatı Ve Satın Alma Belgesi Düzenlenmesi
 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Adli sicil arşiv kaydı beyanı
 4. Sağlık raporu
 5. Harç makbuzu
 6. 4 adet yeni çekilmiş fotoğraf
0–12 saat
2
Bayiden Satın Alınan Yivsiz Tüfeğin Ruhsata İşlenmesi
 1. Dilekçe  
 2. Yivsiz tüfek ruhsatı 
 3. Yivsiz tüfek satın alma belgesi    
 4. Adli sicil arşiv kaydı beyanı         
 5. Yivsiz tüfeğe ait fatura
 6. Yivsiz tüfek
0–12 saat
3
Şahıstan Alınan Yivsiz Tüfeğin Ruhsata İşlenmesi
 1. Dilekçe  
 2. Yivsiz tüfek ruhsatı 
 3. Kolluk huzurunda yapılan satış belgesi
 4. Yivsiz tüfek
0–12 saat
4
Kayıp- Çalıntı Ruhsat Yenileme
 1. Dilekçe
 2. Şahsın ifadesi
0–12 saat
5
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
 1. Dilekçe
 2. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
0–12 saat
 
 
 
 
 
POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
S.N
Hizmetin Adı
İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
1
Kayıp şahıs Müracaatı
 1. Müracaatçının açık kimliği
 2. Müracaatçı ifadesi    
 3. Kayıp şahsın açık kimliği  
 4. Kayıp şahsın eşkâl bilgileri          
 5. Kayıp şahsın en son çekilmiş resmi     
45 dakika
2
Müracaatlar
 1. Müracaatçı ifadesi    
 2. Olaya konu eşyanın özellikleri   
 3. Eşyanın bulunduğu yer hakkında bilgi
30 dakika
3
Müessir fiil/darp vb. Müracaatlar
 1. Müracaatçı ifadesi
 2. Doktor raporu
 3. Olayın meydana geldiği yer hakkında bilgi
 4. Olaya konu şahıslar hakkında bilgi
1 saat
4
Siyasi parti kongresi belgelerinin teslim alınması
 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu çizelgesi
 3. Yönetimde yer alanların adli sicil arşiv kaydı
 4. Yönetimde yer alanların yerleşim yeri kaydı
 5. Yönetimde yer alanların nüfus cüzdan sureti
5 dakika
5
Kapalı/açık yer toplantısı 2911 müracaat
 1. Dilekçe  
 2. Düzenleme kurulu çizelgesi        
 3. Düzenleme kurulunda yer alanların adli sicil arşiv kaydı
 4. Düzenleme kurulunda yer alanların yerleşim yeri kaydı
 5. Yönetimde yer alanların nüfus cüzdan sureti
 6. Şahsi beyanname
12–24 saat
6
Afiş pankart asma
 1. Dilekçe
 2. Pankart afiş örnekleri
 3. Yönetim kurulu kararı       
 4. Yönetim kurulu çizelgesi
6–12 saat
 
 
 
Not: Yapılan müracaatlar, başvuruda istenilen belgelerin tam olması, işlem sırasının gelmesi ve zorunlu haller (Pol-Net kesintisi, görev vb.) dışında aynı iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
Saat 17.30’dan sonra yapılan müracaatlar bir sonraki mesai gününde sonuçlandırılır.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İsim
:
Metin ÇAKIR
İsim
:
Halil İbrahim DEMİRÇİN
Unvan
:
İlçe Emniyet Amir V.
Unvan
:
Kaymakam
Adres
:
İlçe Emniyet Amirliği Pınarbaşı
Adres
:
Pınarbaşı Kaymakamlığı
Tel
:
0366 771 27 47
Tel
:
0366 771 21 41
Faks
:
0366 771 27 47
Faks
:
0366 717 21 41
E-posta
:
kastamonupinarbasi@egm.gov.tr
 E-posta
:
kaymakamlik@pinarbasi.gov.tr